Dây đai dệt

Giá: Liên hệ
Mô tả về sản phẩm
 Phụ liệu may mặc bao gồm một rất nhiều loại vật liệu và sản phẩm hỗ trợ được sử dụng trong quá trình sản xuất quần, áo, trang phục
và các sản phẩm may mặc khác. 
Dưới đây là một số phụ liệu may mặc phổ biến 
Những phụ liệu may mặc này đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra các sản phẩm may mặc chất lượng và đa dạng. 
Các nhà sản xuất thường lựa chọn kết hợp các phụ liệu này tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể của sản phẩm và mục tiêu thị trường.


 

Sản phẩm cùng loại